Plesiomonas

  1. Santos, J.A.
  2. Rodríguez-Calleja, J.M.
  3. Otero, A.
  4. García-López, M.-L.
Llibre:
Encyclopedia of Food Microbiology: Second Edition

ISBN: 9780123847300

Any de publicació: 2014

Pàgines: 47-52

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-12-384730-0.00392-X GOOGLE SCHOLAR