Publicacions en què col·labora amb SARA DEL RÍO GONZÁLEZ (5)

1997

  1. De plantis palentinae. Notula II

    Lagascalia, Vol. 20, Núm. 1, pp. 107-111