Departament: ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI

Institut d'investigació: E. INGENIER. INDUST., INFORM. Y AEROESP

Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Grup d'investigació: ROBÓTICA

Correu: vicente.matellan@unileon.es

Web personal: https://robotica.unileon.es/vmo

Doctor/a per la Universidad Politécnica de Madrid amb la tesi Abc2 un modelo para el control de robots autónomos 1998. Dirigida per Dr/a. Daniel Borrajo Millán.