Departament: DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: a.costafeito@unileon.es