Publications by the researcher in collaboration with E. Losada (2)

1995

  1. Catálogo da flora vascular galega

    Junta de Galicia = Xunta de Galicia

1992

  1. Nomenclatura vernácula da flora vascular galega

    Junta de Galicia = Xunta de Galicia