Teses dirixidas (4) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo