PlanSys2: A Planning System Framework for ROS2

  1. Martin, F.
  2. Clavero, J.G.
  3. Matellan, V.
  4. Rodriguez, F.J.
Actes:
IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems

ISSN: 2153-0866 2153-0858

ISBN: 9781665417143

Any de publicació: 2021

Pàgines: 9742-9749

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/IROS51168.2021.9636544 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible