Estabilización de lodos de depuradora

  1. Gómez, X.
  2. Sánchez, M.E.
  3. Morán, A.
  4. García, A.I.
Journal:
Ingenieria Quimica

ISSN: 0210-2064

Year of publication: 2003

Volume: 35

Issue: 403

Pages: 140-148

Type: Article