Comprehensive Assessment of Gran Canaria Food-Energy-Water Nexus with GIS-Based Tool

  1. Rosales-Asensio, E.
  2. García-Moya, F.J.
  3. Borge-Diez, D.
  4. Colmenar-Santos, A.
Colección de libros:
Green Energy and Technology

ISSN: 1865-3537 1865-3529

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 23-44

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-96678-2_3 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible