Comprehensive Assessment of Gran Canaria Food-Energy-Water Nexus with GIS-Based Tool

  1. Rosales-Asensio, E.
  2. García-Moya, F.J.
  3. Borge-Diez, D.
  4. Colmenar-Santos, A.
Col·lecció de llibres:
Green Energy and Technology

ISSN: 1865-3537 1865-3529

Any de publicació: 2022

Pàgines: 23-44

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-96678-2_3 GOOGLE SCHOLAR