Humanismo africano

  1. Natalia Álvarez Méndez
Libro:
Teoría del Humanismo
  1. Pedro Aullón de Haro (coord.)

Editorial: Verbum

ISBN: 978-84-7962-488-0 978-84-7962-495-8

Ano de publicación: 2010

Volume: 7

Páxinas: 537-588

Tipo: Capítulo de libro