Humanismo africano

  1. Natalia Álvarez Méndez
Llibre:
Teoría del Humanismo
  1. Pedro Aullón de Haro (coord.)

Editorial: Verbum

ISBN: 978-84-7962-488-0 978-84-7962-495-8

Any de publicació: 2010

Volum: 7

Pàgines: 537-588

Tipus: Capítol de llibre