Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León

  1. LOPEZ GONZALEZ, ALEJANDRO
Dirixida por:
  1. Rubén Camilo Lois González Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 03 de xullo de 1998

Tribunal:
  1. Lorenzo López Trigal Presidente/a
  2. Román Rodríguez González Secretario/a
  3. Juan Antonio Márquez Domínguez Vogal
  4. José Luis Calvo Palacios Vogal
  5. María Teresa Orduña Domingo Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 64142 DIALNET

Resumo

Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León