Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León

  1. LOPEZ GONZALEZ, ALEJANDRO
Dirigida per:
  1. Rubén Camilo Lois González Director/a

Universitat de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 03 de de juliol de 1998

Tribunal:
  1. Lorenzo López Trigal President/a
  2. Román Rodríguez González Secretari/ària
  3. Juan Antonio Márquez Domínguez Vocal
  4. José Luis Calvo Palacios Vocal
  5. María Teresa Orduña Domingo Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 64142 DIALNET

Resum

Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León