Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Ramón Fábregas Valcarce (2)

2019

  1. A western route of prehistoric human migration from Africa into the Iberian Peninsula

    Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 286, Núm. 1895

1997

  1. La adopción de la economía productora en el Noroeste ibérico

    O Neolítico atlántico e as orixes do megalitismo: actas do Coloquio Internacional. (Santiago de Compostela, 1-6 de abril de 1996)