Publications by the researcher in collaboration with José Francisco Doval Galán (2)

1992

  1. Estudio do material arqueolóxico procedente da villa romana de Noville (Mugardos, A Coruña)

    Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Núm. 1, pp. 57-88