Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Technical University of Darmstadt (1)

2002

  1. Subcellular localization of the homocitrate synthase in penicillium chrysogenum

    Molecular Genetics and Genomics, Vol. 266, Núm. 5, pp. 711-719