Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Post Graduate Institute of Medical Education and Research (2)