Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de École Normale Supérieure (1)