Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Extremadura (22)