Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Italian Institute of Technology (2)