Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de VU University Amsterdam (3)

1985

  1. Dendritic immune complex trapping cells in the spleen of the snake, Python reticulatus

    Developmental and Comparative Immunology, Vol. 9, Núm. 4, pp. 641-652