Publicacions en què col·labora amb ROSA ELENA CARDOZA SILVA (69)