Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (1)