Departament: DERECHO PÚBLICO

Àrea: Dret Penal

Grup d'investigació: DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Correu: lramm@unileon.es