Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Escuela Superior Politecnica del Litoral (1)