Publicacions en què col·labora amb MARÍA CARMEN PÉREZ MORALES (3)

1993

  1. De plantis legionensibus: Notula XIV

    Botanica complutensis, Núm. 18, pp. 259-262