Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto Nacional del Carbón (4)