Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de German Cancer Research Center (2)