Publicacions en què col·labora amb MARÍA DEL PILAR MARQUÉS SÁNCHEZ (3)