Departament: DERECHO PÚBLICO

Àrea: Dret Processal

Grup d'investigació: DERECHO PROCESAL

Correu: eva.sanjurjo@unileon.es

Doctora per la Universidad de León amb la tesi El dictamen de peritos en el proceso civil 2012. Dirigida per Dr. Pedro Álvarez Sánchez de Movellán, Dra. Piedad González Granda.