Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Autónoma de Chile (5)

2014

  1. Asian martial arts bibliographies (1943-2013): A review

    Ido Movement for Culture, Vol. 14, Núm. 3, pp. 1-9