Publicacions en què col·labora amb MÁXIMO PETROCCHI RILO (5)