Publicacions en què col·labora amb Jane Morrell (4)