Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Cawthron Institute (1)

2017

  1. Cryobanking of aquatic species

    Aquaculture, Vol. 472, pp. 156-177