Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1)

2012

  1. Fish Gamete and Embryo Cryopreservation: State of the Art

    AQUACULTURE BIOTECHNOLOGY (BLACKWELL SCIENCE PUBL), pp. 305-317