Publicacions en què col·labora amb Miguel Ángel Pardo González (1)