Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Castilla-La Mancha (13)

2010

  1. The acidic probe lysosensor™ is not useful for acrosome evaluation of cryopreserved ram spermatozoa

    Reproduction in Domestic Animals, Vol. 45, Núm. 2, pp. 363-367