Publicacions en què col·labora amb CÉSAR ÁNGEL CHAMORRO ÁLVAREZ (25)