Publicacions en què col·labora amb PAULINO DE PAZ CABELLO (77)