Publications by the researcher in collaboration with Ana María Molina González (1)

2009

  1. Estado de conservación y recatalogación UICN de Carex diandra Schrank en España

    Botánica pirenaico-cantábrica en el siglo XXI (Universidad de León), pp. 361-374