Publicacions en què col·labora amb JOSÉ ANTONIO AVELEIRA MATA (3)

2024

  1. Determining the severity of Parkinson’s disease in patients using a multi task neural network

    Multimedia Tools and Applications, Vol. 83, Núm. 2, pp. 6077-6092