Publikationen, an denen er mitarbeitet Saskia Camille Flament Simon (1)