Publicacions en què col·labora amb CARLOS FREY DOMÍNGUEZ (3)