Publicacions en què col·labora amb J. Dedoubat (1)