Publications by the researcher in collaboration with Lucía Pérez Ortiz (1)

2000

  1. Una explotación minera de minium (cinabrio) atribuible a época romana en Miñera (León-España)

    Lancia: revista de prehistoria, arqueología e historia antigua del noroeste peninsular, Núm. 4, pp. 127-140