Publications dans lesquelles il/elle collabore avec José Simón Martínez-Castañeda (1)

2012

  1. Xantinuria: una causa rara de urolitiasis en el gato

    Veterinaria México, Vol. 43, Núm. 4, pp. 317-325