Departament: BIOLOGÍA MOLECULAR

Àrea: Genètica

Grup d'investigació: GENÉTICA, GENÓMICA, TRANSCRIPTÓMICA Y PATOLOGÍA VEGETALES

Correu: jgutg@unileon.es