Área: Enxeñaría Mecánica

Grupo de investigación: SISTEMAS INTELIGENTES PARA FABRICACIÓN