Publicacions en què col·labora amb Santiago Alfageme Díez (1)